Mēs Ronīšos esam parūpējušies arī par pašu mazāko atpūtnieku izklaidēm!

Blakus mūsu semināru zālei esam izveidojuši jaunu rotaļu laukumiņu, lai bērni var skriet, rāpties un šļūkt. Laukumiņš ar sētiņu ir norobežots arī no blakus esošā celiņa.